EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

ESKİŞEHİR
Faydalı Linkler
Kara Halı Yıkama
Doğasol Solucan Gübresi
Doğasol Solucan Gübresi
Anadolu Nakliyat
Anadolu Nakliyat
Mert Eren Çilingir Anahtar
Ufuk Yangın & Güvenlik Eskişehir
Esvera Cam
Bağlar Nakliyat
Mia Nakliyat
Mia Nakliyat
Çetin Teknik Servis

Çetin Teknik Servis

Eskişehir Ekonomi

Ekonomik Durum Eskişehir

Orta Anadolu’nun batıya açılan kapısı olarak tanımlanan Eskişehir; ulaşım kolaylığı, enerji olanakları, uygun tarımsal yapısı ve zengin maden kaynaklarının yanısıra sanayide de oldukça gelişmiş illerden birisidir.

Şehir nüfusunun kırsal nüfusa göre hızla büyümesi, yetiştirilmiş bir iş gücü potansiyelinin varlığı, ilin coğrafi bakımdan dahili pazarlara yakınlığı, enerji ve hammadde kaynaklarının uygunluğu, sanayi için gerekli altyapı yatırımlarının yeterli olması ve ulaşım kolaylıkları, bölge sanayisinin giderek gelişmesini sağlamıştır.

1- Ekonomik Hayatın Tarihi Gelişimi
Cumhuriyetten önce ekonomisi genelde tarıma dayalı olan Eskişehir’de 1894’te Almanlar tarafından Lokomotif ve Tamir Atölyesi kurulmuş ve bu atölye 1924 yılında TCDD işletmesine devredilmiştir.

Cumhuriyetten sonra 1933 yılında Şeker Fabrikası ve ona bağlı olarak Makine Fabrikası, 1965 yılında Sümerbank Basma Sanayi Müessesesi kurulmuştur. Şeker Fabrikasına bağlı Makine Fabrikası 1969 yılında müstakil bir kuruluş haline gelmiştir. Bu fabrikalar bölge sanayiinin gelişmesi ve dolayısıyla ekonominin canlanmasını sağlamıştır.

Kamu sektörünün yanı sıra özel sektör de çeşitli alanlarda faaliyet göstermeye başlamış, Toprak Sanayii, Un ve Mamülleri Sanayii, Ağaç Sanayii, Çimento ve Mamülleri ile Çelik Eşya Sanayii ve Makine Sanayii gelişmiştir.

Bu durumda ilimiz, Türkiye’nin sayılı illerinden biri haline gelmiştir. Sanayinin daha ekonomik ve rahat çalışabilmesi için Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi gibi sanayi alanları oluşturulmuştur.

Ayrıca 1985 yılında temeli atılarak yapımına başlanan F-16 Uçak Motor Fabrikası (TUSAŞ) zamanından önce tamamlanmış ve 10 Haziran 1987 yılında açılışı yapılarak bilfiil üretime başlamıştır.

2- Sanayii
Eskişehir mevcut sanayi alt yapısıyla yatırımcıların tercih ettikleri bir bölge konumundadır. Batı Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nde gelişme alanı bulunmayan sanayii için ilimiz her türlü uygun altyapı tesisleriyle donatılmış mevcut Organize Sanayi Bölgesi ve tevsiline başlanan gelişim alanlarıyla son derece cazip bir sanayi merkezi haline gelmektedir.

Eskişehir’de mevcut Sanayii içinde Makine İmalat Sanayi ekonominin can damarı gibidir. GYSH’sı içinde bu sektörün payı % 25 dir. Aktif nüfusun % 30 u geçimini bu sektörden sağlamaktadır. Gıda sanayi ile taşa ve toprağa dayalı imalat sanayii en fazla katma değer üreten 2. ve 3. sektör durumundadır. Bu üç sektörün toplam payı % 90 dır.

Ülkemizin tek Uçak Motor Fabrikası (TUSAŞ) ile Dizel Lokomotif motoru üreten tek fabrikası (TÜLOMSAŞ) ilimizdedir. Yine ülkemizin en yüksek kapasiteli Buzdolabı (ARÇELİK) ve kompresör fabrikası ilimizde olup, 2. buzdolabı fabrikasının kuruluş hazırlıklarına başlanmıştır.

Ayrıca bisküi üretimi ve soba üretiminde de ilimiz ülke genelinde ağırlıklı bir paya sahiptir.

3- Tarım ve Hayvancılık
Eskişehir Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biridir. Özellikle tahıl üretiminde önemli paylara sahip olan ilimiz, şeker pancarı gibi bitkilerin üretiminde de önemli yer teşkil etmektedir. Ekim yapılan arazilerin büyük bir bölümünün kuru arazi olması nedeniyle sahip olunan arazinin tümüne her yıl ekim yapılamamaktadır. Ayrıca ilimize düşen yıllık yağış miktarının azlığı da bu olayı kaçınılmaz kılmaktadır.

Sulanabilir arazi miktarı 202609 hektar olup, sulanan arazi miktarı ise 139.949 hektardır.

ESKİŞEHİR İLİ ARAZİ DURUMU

CİNSİ

ALAN (Hektar)

ORANI (%)

Tarım Alanı

573.638

43

Çayır – Mera

343.918

25

Orman – Fidanlık

332.438

24

Diğer

115.206

8

TOPLAM

1.365.200

100

a) Bitkisel Üretim (2000 Yılında Üretim ve Verim)

ÜRÜNÜN CİNSİ

EKİLEN ALAN (Ha)

ÜRETİM (TON)

VERİM (Ha/Kg)

Buğday

174.485

498.389

2.859

Arpa

128.108

305.099

2.388

Nohut

12.823

11.676

910

Şekerpancarı

22.921

1.021.218

45.665

Ayçiçeği

3.456

6.202

1.794

Sebze

8.539

231.710

27.133

Meyve

601.007 (adet)

18.004


b) Su Ürünleri (2000)
İlimizde Hasan Polatkan, Gökçekaya, Porsuk, Kunduzlar ve Çatören Baraj Gölleri’nde Su Ürünleri Kooperatifleri’nce balık avcılığı yapılmaktadır. 2000 yılında toplam 117.623 kg balık üretimi yapılmıştır.

2000 YILI TATLISU BALIKLARI ÜRETİMİ

CİNSİ

ÜRETİM (Kg)

Aynalı Sazan (Yetiştiricilik)

2.700

Alabalık (Yetiştiricilik)

29.493

Sazan

15.220

Gümüş

3.500

Kefal

3.200

Kızılkanat

5.550

Kerevit

18.400

Yayın

410

Diğer

39.150

TOPLAM

117.623


4- Vergi Gelirleri
2000 Yılı itibariyle ilimizde 174.933.543.340.000 TL vergi tahakkuk ettirilmiş ve bundan 155.462.061.190.000 TL tahsilat sağlanmıştır. Tahsilat oranı %89 olmuştur.

2001 Yılının ilk altı ayında ise 134 trilyon 544 milyar vergi tahakkuk ettirilmiş, 96 trilyon 153 milyar TL tahsilat sağlanmıştır.

5- İhracat
İlimizde 2000 yılı itibariyle Sanayi Odası üyesi 83 kuruluş tarafından 544.633.474 $ ihracat gerçekleştirilmiştir. Bü ihracatın içinde sektör olarak Makina İmalat Sanayi %40 ile birinci sırada, Taş ve Toprağa dayalı İmalat Sanayi %25 ile ikinci sırada yer almaktadır. Madencilik sektörü ise %22 ile ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilemiştir.

6- Şirketler
2001 Yılında 85 adet Limited Şirket, 6 adet Anonim Şirketin kuruluşuna izin verilmiştir. 60 sermaye şirketinin madde tadilatı yapılmıştır. İlimizdeki sermaye şirketlerinin dağılımı aşağıdadır.

Anonim şirket : 593 adet, limited şirket : 3633 adet, toplam : 4226 adet

7- Kooperatifler
İlimizde 2001 yılı Haziran ayı itibariyle merkez ve ilçeler dahil 620 faal, 108 tasfiye halinde olmak üzere toplam 728 adet kooperatif bulunmaktadır.

8- Bankacılık
İlimizde bankacılık faaliyetleri 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Osmanlı Bankası ve Ziraat Bankası’ nın açtıkları şubelerle başlayan bankacılık faaliyetleri, 1930’lu yıllarda gelişmeye başlamış ve 1950’den sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. İlimizde Kamu ve özel sektöre ait olmak üzere 78 adet banka şubesi bulunmaktadır. Bunların 59 adedi merkezde, 19 adedi ilçelerde bulunmaktadır.

Eskişehir Lüle Taşı “Beyaz Altın”

Lületaşının, beyaz, sarımtrak, gri ya da kırmızımsı ve mat renklileri vardır. Sertlik derecesi 2 – 2.5 olup, hafif yapışkan ve gözeneklidir. Toprağın 20- 60-130 metre derinliklerinde, irili ufaklı yumrular halinde bulunur. Küçük yumrular, derinlere açılan kuyular ve kuyulara bağlı tüneller kazılarak toplanır.

Bu kuyuların bir kısmı kuru, bir kısmı suludur. Sulu olan kuyuların taşları daha makbuldür. Pensilvanya, Güney Karolina, Utah, Meksika, Madrid, Nayirobi gibi değişik yerlerde de lületaşı üretilmektedir; ancak bunlar önemsiz ve düşük kalitededir. En kaliteli lületaşı Eskişehir’de bulunmaktadır. Kururken nem ve gazın içindeki artıkları bünyesinde tutma özelliği ile, çok uygun bir pipo malzemesi olduğu gibi, pek çok sanayi dalında kullanılan iyi bir absorban, filtre, yalıtım ve dolgu malzemesidir. Yıllardır sanayide, vazgeçilmez bir madde haline gelmiştir. Ağızlık, pipo, süs eşyası ve otomobil boya sanayiinde kullanılır. Porselen hamuruna, böcek ilaçlarına, pudra ve leke çıkartma ilaçlarına katılır.

Jeolojik olarak üç kademe halinde teşekkül etmiştir:

Birinci sıralık: Kumlu-killi toprak arasında 10-14 m. derinliklerdeki cevherdir.
İkinci sıralık: 40-60 m. arasında oluşur.Killi seviyesinde teşekkül eden cevherdir.
Üçüncü sıralık: Kongremera serisinde teşekkül eden en kaliteli lületaşı serisidir ve bu da 80-130 m. arasında topografyaya uygun olarak teşekkül etmiştir.

Diğer lületaşı cinsleri ise ; parçapamuklu, daneli dökme, birim birlik ve cılızdır.

Eskişehir’ de lületaşı çıkartılan yerler ise: Sarısu, Yenişehir, Türkmentokat, Gökçeoğlu, Karaçay, Söğütçük, Sepetçi, Margı, Nemli, Kümbet, Yeniköy, Kepertepe, Karahöyük ve Başören’dir.
1978-1987 yıları arasında lületaşı pipo ihracatı, yılda 800 -900 bin dolar getirmiştir. Pipo dışında, satranç takımı, bilezik, kolye, küpe gibi mamullerin ihracatta payı büyüktür. Alıcı ülkeler, ABD, Avusturya , Hollanda, Belçika ve Almanya’dır. Günümüzde, yılda en az 1-1.5 milyon dolarlık ihracat yapılmaktadır. Bunun yanında yurdumuza gelen turistlere de işlenmiş lületaşı satılarak, Türkiye ekonomisine fayda sağlanmaktadır.

Eskişehir Coğrafyası | Eskişehir Eğitim | Eskişehir Ekonomi | Eskişehir Tarihçe | Eskişehir Turizm

Lal Temizlik
Lal Temizlik
Ay Temizlik
Lal Temizlik
Sultan Ateşi Pide Kebap
Mesut Ayvaz Tattoo
Hancam Yapı
Mobil Jeneratör Kiralama

Bizim Hurda Metal Ticaret

Eslife Halı Yıkama


En Çok Görüntülenen Firmalar

Saruhan Web Ajans

Etiketler

eskişehir Eskişehir alüminyum doğrama eskişehir asansörlü nakliyat eskişehir asma tavan Eskişehir battaniye yıkama eskişehir dekorasyon Eskişehir dekorasyon firmaları eskişehir evden eve nakliyat eskişehir firmaları Eskişehir Firma Rehberi Eskişehir halı yıkama Eskişehir halı yıkama firmaları Eskişehir halı yıkama fiyatları Eskişehir koltuk yıkama eskişehir kombi bakımı Eskişehir kombi tamiri Eskişehir Mutfak Dolabı eskişehir nakliyat eskişehir nakliyat firmaları eskişehir nakliyatçı eskişehir nakliyeci eskişehir rehber eskişehir taşımacılık eskişehir temizlik şirketleri Eskişehir yorgan yıkama Eskişehir Şirketleri Firma Ekle firma rehberi Firma Rehberi Eskişehir halı yıkama eskişehir
•Eskişehir Akvaryumcu •Eskişehir Çiçekci •Eskişehir Güvenlik •Eskişehir Kuyumcu •Eskişehir Pvc •Eskişehir Tohumcu
•Eskişehir Anahtarcı •Eskişehir Çiğköfte •Eskişehir Güzellik Salonu •Eskişehir Lojistik •Eskişehir Radyolar •Eskişehir Turizm
•Eskişehir Aöf Kursları •Eskişehir Çilingir •Eskişehir Halı Saha •Eskişehir Madencilik •Eskişehir Reklam Ajansları •Eskişehir Web Tasarımı
•Eskişehir Alt Yapı •Eskişehir Demir Doğrama •Eskişehir Halı Yıkama •Eskişehir Mahalleleri •Eskişehir Rent a Car •Eskişehir Work&Travel
•Eskişehir Alüminyum •Eskişehir Dijital Kopyalama •Eskişehir Havuzlar •Eskişehir Muhtarları •Eskişehir Seramik •Eskişehir Uydu
•Eskişehir Araba Kiralama •Eskişehir Doğalgaz •Eskişehir Havalandırma •Eskişehir Matbaa •Eskişehir Servis Taşımacılığı •Eskişehir Yabancı Dil Kursları
•Eskişehir Asansör •Eskişehir Dövmeci •Eskişehir Isıtma •Eskişehir Marangoz •Eskişehir Seyahat Acentaları •Eskişehir Yangın Söndürme
•Eskişehir Av Malzemeleri •Eskişehir Duşakabin •Eskişehir İç Mimarlık •Eskişehir Mermer •Eskişehir Sıhhı Tesisat •Eskişehir Yemek
•Eskişehir Ayakkabı •Eskişehir Düğün Salonları •Eskişehir İlaçlama •Eskişehir Mobilyacı •Eskişehir Spor Salonları •Eskişehir Yemek Siparişi
•Eskişehir Barlar •Eskişehir Elektrikçi •Eskişehir İngilizce Kursları •Eskişehir Nakliyeci •Eskişehir Su Siparişi •Eskişehir Yurtdışı Eğitim
•Eskişehir Bayan Apartı •Eskişehir Emlakçı •Eskişehir İnşaat •Eskişehir Organizasyon •Eskişehir Sürücü Kursları •Eskişehir Apart
•Eskişehir Bayan Kuaförleri •Eskişehir Erkek Apartı •Eskişehir Kargo Firmaları •Eskişehir Otel •Eskişehir Solarium •Eskişehir Apartlar
•Eskişehir Bayan Yurtları •Eskişehir Erkek Yurtları •Eskişehir Karma Apart •Eskişehir Oteller •Eskişehir Taksi  
•Eskişehir Beyaz Eşya Yetkili Servisi •Eskişehir Evcil Hayvan •Eskişehir Karma Yurt •Eskişehir Otobüs Firmaları •Eskişehir Taşımacılık  
•Eskişehir Büro Mobilyası •Eskişehir Evden Eve Nakliyat •Eskişehir Kebapçı •Eskişehir Oto Elektrik •Eskişehir Tatil  
•Eskişehir Cafeler •Eskişehir Ferforje •Eskişehir Keresteci •Eskişehir Oto Kiralama •Eskişehir Tattoo  
•Eskişehir Camcı •Eskişehir Fotoğrafçı •Eskişehir Kırtasiye •Eskişehir Paintball •Eskişehir Temizlik  
•Eskişehir Cam Balkon •Eskişehir Gelinlikçi •Eskişehir Kömürcü •Eskişehir Paket Servis •Eskişehir Televizyonlar  
•Eskişehir Çanta •Eskişehir Giyim •Eskişehir Kpss Kursları •Eskişehir Pastane •Eskişehir Tesisatçı  
•Eskişehir Çelik Kapı •Eskişehir Gözlükçü •Eskişehir Kuru Temizleme •Eskişehir Pet Shop •Eskişehir Terzi