EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

ESKİŞEHİR
Faydalı Linkler
Kara Apart
Kara Apart
Mor Mavi
Mor Mavi
Kara Halı Yıkama
Toprak Grup Ltd
Emir Halı Yıkama
Emir Halı Yıkama
Doğasol Solucan Gübresi
Doğasol Solucan Gübresi
Anadolu Nakliyat
Anadolu Nakliyat
Mert Eren Çilingir Anahtar
Ufuk Yangın & Güvenlik Eskişehir
Atik Nakliyat Eskişehir
Ünver Temizlik Eşkişehir
Her An Tesisat
Rc Mühendislik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 

1- Kahvehane – İnternet Kafe – İçkili Lokanta – Bar Ruhsatı(Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri)

Kahvehane ve oyun yeri ( atari ) amacıyla işyeri açılacaksa işyeri kapısından en yakında bulunan ilk ve orta öğretim okulu veya öğrenci yurdu kapısı arasında en az 100 metre mesafe bulunması önemle göz önüne alınmalıdır.

İçkili işyeri açabilmek için en önemli şart işyerinin içkili yerler bölgesi içinde bulunması zorunluluğudur. Bu yerleri gösteren liste Belediye Zabıta Müdürlüğü Ruhsat bürosundan edilebilir.

İçkili yer bölgesi dışında olup eski dönemlerde ruhsatlandırılmış olan iş yerlerinin devri ancak birinci dereceden kan akrabalığı (babadan oğula) durumlarında mümkündür.

Devredilen iş yerlerinde müracaat esnasında ruhsat fotokopisi iş yerine asılıp, aslı teslim edilmelidir.

 

Şahıslar için istenen belgeler

1- Başvuru formu

2- Esnaf sicil kaydı

3- Oda kayıt belgesi

4- Ustalık belgesi/Satış elemanlığı belgesi

5- Kira kontratı ve Tapu belgesi

6- Yapı kullanım izin belgesi (İskân raporu)

7- 4 Adet fotoğraf

8- Kimlik fotokopisi (2 adet)

9- İkametgâh ilmühaberi

10- Adli sicil kaydı

11- Telefon kaydı

12- Resmi sağlık raporu (Belediye tarafından resmi yazı düzenlenecektir)

13- Tapu fotokopisi

14- Kira kontratı fotokopisi (2 adet)

15- İskân raporu fotokopisi (devirlerde istenmez)

16- Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Md.’ne itfaiye tetkik harcı yatırılması

(devirlerde istenmez)

17- Devirlerde eski ruhsat aslı ile noterden devir sözleşmesi

 

Şirketler için istenen belgeler

1- Başvuru formu.

2- Ticaret sicil kaydı fotokopisi

3- İmza sirküleri ve temsil belgesi fotokopisi

4- Belediye tarafından kolluk kuvvetlerine görüş sorulacaktır.

5- Şirket ana sözleşmesi

6- Kira kontratı (2 adet) ve Tapu fotokopisi

7- Yapı kullanma izin belgesi (devirlerde istenmez)

8- Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Md.’ne itfaiye tetkik harcı yatırılması

(devirlerde istenmez)

9-Yangın söndürme cihazları kartları (devirlerde istenmez)

10- Devirlerde eski ruhsat aslı ile noterden devir sözleşmesi

11-Şirketler işyerlerine mesul müdür atamak zorundadır

 

2-Sıhhi işyeri ruhsatı

Belediye Zabıta Müdürlüğü Ruhsat bürosundan ruhsat için gerekli belgelerin listesi ve başvuru/beyan formu temin edilir.

Beyanname doldurulur ve evraklarla birlikte belediye ruhsat bürosuna teslim edilir.

Gelen dosyanın memurlar tarafından kontrolü yapılarak başvuru formu alındı belgesi 2 nüsha düzenlenir; eksik evrakları burada belirtilir. Başvuru formu alındı belgesinin bir nüshası başvuru sahibine verilir.

Dosyanın ilk incelemesinden sonra uygun olan iş yeri için, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne itfaiye harcı yatırılır.

Başvuruyu izleyen Pazartesi günü heyet olarak iş yeri kontrolü yapılır. İş yeri uygunluğu ya da eksiklikleri inceleme kurulu tetkik raporunda heyettekiler tarafından belirtilir.

Eksiklikler varsa dosya eksiklikler giderilinceye kadar bekletilir.

Eksiklileri giderilmiş kişilerin tahakkukları yapılarak ruhsat harcı yatırılır.

Bir gün sonra ruhsat imza karşılığı teslim edilir.

Şahıslar için istenen belgeler

1- Başvuru formu ve 2 adet fotoğraf

2- Yangın söndürme kartı fotokopisi (devirlerde istenmez)

3- Esnaf sicil kaydı fotokopisi

4- Oda Kayıt Belgesi

5- Ustalık belgesi/ Satış elemanlığı belgesi

6- Kira kontratı (2 adet) ve Tapu fotokopisi

7- Yapı Kullanma izin belgesi (İskân raporu) (devirlerde istenmez)

8- Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Md.’ne itfaiye tetkik harcı yatırılması (devirlerde istenmez)

9- Devirlerde eski ruhsat aslı ile devir eden ve devir alandan dilekçe

 

Şirketler için istenen belgeler

1- Başvuru formu

2- Yangın söndürme kartı (devirlerde istenmez)

3- Ticaret Odası Sicil kaydı fotokopisi

4- İmza sirküleri ve Temsil Belgesi fotokopisi

5- Kira Kontratı (2 adet) ve Tapu Fotokopisi

6- Yapı kullanma izin belgesi (iskân raporu) (devirlerde istenmez)

7- Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Md.’ne itfaiye tetkik harcı yatırılması (devirlerde istenmez)

8- Devirlerde eski ruhsat aslı ile devir eden ve devir alandan dilekçe

 

3-İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî işyerlerinin ruhsatlandırılması

 • Belediye Zabıta Müdürlüğü Ruhsat bürosundan ruhsat için gerekli belgelerin listesi ve başvuru/beyan formu temin edilir.
 • Beyanname doldurulur ve evraklarla birlikte belediye ruhsat bürosuna teslim edilir.
 • Gelen dosyanın memurlar tarafından kontrolü yapılarak başvuru formu alındı belgesi
 • 2 nüsha düzenlenir; eksik evraklar burada belirtilir. Başvuru formu alındı belgesinin bir nüshası başvuru sahibine verilir.
 • Dosyanın ilk incelemesinden sonra uygun olan iş yeri için, sınıflarına göre Büyükşehir
 • Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne itfaiye harcı yatırılır.
 • Başvuruyu izleyen Perşembe günü heyet olarak iş yeri kontrolü yapılır. İş yeri uygunluğu ya da eksiklikleri inceleme kurulu tetkik raporunda heyettekiler tarafından belirtilir.
 • Eksiklikler varsa dosya eksiklikler giderilinceye kadar bekletilir.
 • Eksiklileri giderilmiş kişilerin tahakkukları yapılarak ruhsat harcı yatırılır.
 • Bir gün sonra ruhsat imza karşılığı teslim edilir.

Şahıslar için gerekli belgeler

1- 2 (iki) adet fotoğraf

2- Başvuru formu

3- Yangın söndürme cihazı belediye kartı fotokopileri

4- Bağlı bulunduğu meslek odası kaydı ya da ticaret sicil kaydı

5- Esnaf sicil kaydı

6- Sanatla ilgili ustalık belgesi (Ruhsat sahibinden farklı ise noterden sözleşmeli olacak)(Ticaret sicil kaydı olanlardan istenmez)

7- Muvafakat (Tesis bina altında ise kat maliklerinden)

8- İş akım şeması (Üretim yerleri için)

9- Alet ve cihazların konumunu gösterir 1/100 ölçekli tesis içi yerleşim planı

10- Tapu fotokopisi ve kira kontratı

11- İskân raporu (Yapı kullanım izin belgesi) (devirlerde istenmez)

12- Gıda imal yerlerinde, çalışanların sağlık karnesi (Tbc ve portör muayenesi)

13- Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Md.’ne itfaiye tetkik harcı yatırılması(devirlerde istenmez)

14- Devirlerde eski ruhsat aslı ile devir eden ve devir alandan dilekçe

 

Şirketler için gerekli belgeler

1- Başvuru formu

2- Yangın söndürme cihazı belediye kartı fotokopileri (devirlerde istenmez)

3- İş akım şeması (Üretim yerleri için)

4- Şirket ana sözleşmesinin fotokopisi

5- Ticaret sicil gazetesi

6- İmza sirküleri ve temsil belgesi fotokopisi

7- Muvafakat (Tesis bina altında ise kat maliklerinden)

8- İş akım şeması (Üretim yerleri için)

9- Alet ve cihazların konumunu gösterir 1/100 ölçekli tesis içi yerleşim planı

10- Tapu ve kira kontratı fotokopisi (2 adet)

11- İskân raporu (Yapı kullanım izin belgesi) (devirlerde istenmez)

12- Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Md.’ne itfaiye tetkik harcı yatırılması (devirlerde istenmez)

13- Devirlerde eski ruhsat aslı ile devir eden ve devir alandan dilekçe

 

Müracaatlardan önce işyerinin tapu fotokopisi ile işyeri açma ve çalışma ruhsat büromuza gelinerek imar görüşünün alınması gerekmektedir. Bodrum katı bulunan işyerlerinde bodrum depo olarak kullanılacaktır. 150 m²’den büyük işyerlerine yangın dolabı takılacaktır.

 

Dosyası Belediyemiz tarafından kabul edilen işyerleri heyet kontrolüne tabi tutulur. Eksiklikleri kontrolde bildirilir. Heyet kontrolünde uygun bulunan işyerleri işyeri açma ve çalışma harcını yatırır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı yatırılacağı zaman Mali Hizmetler Müdürlüğünde istenebilecek evraklar; (Emlak, çevre-temizlik veya ilan-reklâm beyanlarını vermemiş olanlardan beyan alınacaktır.)

1 -Kira kontratı, mülk sahibi kendisi ise tapu fotokopisi

2 -Kimlik fotokopisi

3 -Şirket ise; yetki belgesi ve kaşe

 

Web adresi: www.tepebasi.bel.tr

İrtibat tel. (0222) 221 22 50 / 1072-1077-1120

 

4-Tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi

İşyeri açma ruhsatının fotokopisi ile Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.

394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 4. maddesindeki işyerleri dışındaki tüm işyerlerine tahakkuk yapılarak tatil günlerinde çalışma harcı yatırılır.

Aynı gün içinde tatil günleri çalışma ruhsatı düzenlenir

 

5-Beyana göre ruhsat düzenlenmesi

Başvuru formu doldurularak ruhsat harcı yatırılır. Ruhsat aynı gün içinde düzenlenir.

İşyerine 1 ay içerisinde heyet olarak kontrole gidilir. Evraklardaki ve işyerindeki eksikliklerin giderilmesi için tebliğ imzalatılarak 15 günlük süre verilir.

15 günün sonunda eksiklikler giderilmediği takdirde ruhsat iptal edilerek işyeri mühürlenir.

 

6-Gıda ve gıda ile temas eden malzemeleri üreten iş yerlerine gıda sicili verilmesi

Belediye Zabıta Müdürlüğü’nden Gıda Sicili için gerekli belgelerin listesi ve dilekçe örneği temin edilir. Dilekçe ile evraklar teslim edilir.

Gelen dosyanın memurlar tarafından kontrolü yapılır tam olan dosyalar teslim alınır.

Başvuruyu izleyen Perşembe günü iş yeri kontrolü yapılır. İş yeri uygunluğu ya da eksiklikleri tespit edilir. Eksiklikler varsa dosya eksiklikler giderilinceye kadar (en fazla 1 ay) bekletilir.

Bir ay içinde eksiklikler giderilmezse dosya başvuru sahibine iade edilir.

Eksiklileri giderilmiş kişilerin tahakkukları yapılarak harcı yatırılır. Bir gün sonra gıda sicili belgesi imza karşılığı teslim edilir.

 

Gerekli Belgeler

1- Dilekçe (sorumlu yönetici ve iş yeri yetkilisi imzalayacak)

2- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi

3- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı nüshası

4- İmza sirküleri sureti

5- Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası

6- Kapasite raporu

7- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.)

Tüm evrakların aslı ya da noter onaylı nüshası olacaktır.

Lal Temizlik
Lal Temizlik
Ay Temizlik
Lal Temizlik
Beysel Apart
Birtat Tantuni
Pi Waffle
Pi Waffle
Lületaşı Nakliyat
Sultan Ateşi Pide Kebap
Eskişehir Elektrikçi
Mesut Ayvaz Tattoo
Deniz Kızı Halı Yıkama
Ünver Oto Kiralama Eskişehir
Öznur Temizlik

En Çok Görüntülenen Firmalar

Püf Noktası

Etiketler

eskişehir eskişehir asansörlü nakliyat eskişehir asma tavan Eskişehir battaniye yıkama eskişehir dekorasyon Eskişehir dekorasyon firmaları eskişehir evden eve eskişehir evden eve nakliyat eskişehir firmaları Eskişehir Firma Rehberi Eskişehir halı yıkama Eskişehir halı yıkama firmaları Eskişehir halı yıkama fiyatları Eskişehir koltuk yıkama Eskişehir Mutfak Dolabı eskişehir nakliyat eskişehir nakliyat firmaları eskişehir nakliyatçı eskişehir nakliyeci eskişehir paket servis eskişehir rehber Eskişehir rent a car eskişehir taşımacılık eskişehir temizlik firmaları eskişehir temizlik şirketleri eskişehir yemek siparişi Eskişehir yorgan yıkama Eskişehir Şirketleri Firma Ekle halı yıkama eskişehir
•Eskişehir Akvaryumcu •Eskişehir Çiçekci •Eskişehir Güvenlik •Eskişehir Kuyumcu •Eskişehir Pvc •Eskişehir Tohumcu
•Eskişehir Anahtarcı •Eskişehir Çiğköfte •Eskişehir Güzellik Salonu •Eskişehir Lojistik •Eskişehir Radyolar •Eskişehir Turizm
•Eskişehir Aöf Kursları •Eskişehir Çilingir •Eskişehir Halı Saha •Eskişehir Madencilik •Eskişehir Reklam Ajansları •Eskişehir Web Tasarımı
•Eskişehir Alt Yapı •Eskişehir Demir Doğrama •Eskişehir Halı Yıkama •Eskişehir Mahalleleri •Eskişehir Rent a Car •Eskişehir Work&Travel
•Eskişehir Alüminyum •Eskişehir Dijital Kopyalama •Eskişehir Havuzlar •Eskişehir Muhtarları •Eskişehir Seramik •Eskişehir Uydu
•Eskişehir Araba Kiralama •Eskişehir Doğalgaz •Eskişehir Havalandırma •Eskişehir Matbaa •Eskişehir Servis Taşımacılığı •Eskişehir Yabancı Dil Kursları
•Eskişehir Asansör •Eskişehir Dövmeci •Eskişehir Isıtma •Eskişehir Marangoz •Eskişehir Seyahat Acentaları •Eskişehir Yangın Söndürme
•Eskişehir Av Malzemeleri •Eskişehir Duşakabin •Eskişehir İç Mimarlık •Eskişehir Mermer •Eskişehir Sıhhı Tesisat •Eskişehir Yemek
•Eskişehir Ayakkabı •Eskişehir Düğün Salonları •Eskişehir İlaçlama •Eskişehir Mobilyacı •Eskişehir Spor Salonları •Eskişehir Yemek Siparişi
•Eskişehir Barlar •Eskişehir Elektrikçi •Eskişehir İngilizce Kursları •Eskişehir Nakliyeci •Eskişehir Su Siparişi •Eskişehir Yurtdışı Eğitim
•Eskişehir Bayan Apartı •Eskişehir Emlakçı •Eskişehir İnşaat •Eskişehir Organizasyon •Eskişehir Sürücü Kursları •Eskişehir Apart
•Eskişehir Bayan Kuaförleri •Eskişehir Erkek Apartı •Eskişehir Kargo Firmaları •Eskişehir Otel •Eskişehir Solarium •Eskişehir Apartlar
•Eskişehir Bayan Yurtları •Eskişehir Erkek Yurtları •Eskişehir Karma Apart •Eskişehir Oteller •Eskişehir Taksi  
•Eskişehir Beyaz Eşya Yetkili Servisi •Eskişehir Evcil Hayvan •Eskişehir Karma Yurt •Eskişehir Otobüs Firmaları •Eskişehir Taşımacılık  
•Eskişehir Büro Mobilyası •Eskişehir Evden Eve Nakliyat •Eskişehir Kebapçı •Eskişehir Oto Elektrik •Eskişehir Tatil  
•Eskişehir Cafeler •Eskişehir Ferforje •Eskişehir Keresteci •Eskişehir Oto Kiralama •Eskişehir Tattoo  
•Eskişehir Camcı •Eskişehir Fotoğrafçı •Eskişehir Kırtasiye •Eskişehir Paintball •Eskişehir Temizlik  
•Eskişehir Cam Balkon •Eskişehir Gelinlikçi •Eskişehir Kömürcü •Eskişehir Paket Servis •Eskişehir Televizyonlar  
•Eskişehir Çanta •Eskişehir Giyim •Eskişehir Kpss Kursları •Eskişehir Pastane •Eskişehir Tesisatçı  
•Eskişehir Çelik Kapı •Eskişehir Gözlükçü •Eskişehir Kuru Temizleme •Eskişehir Pet Shop •Eskişehir Terzi